sexta-feira, julho 20, 2007

Hoy todos somos El Jueves
Libedade de expressom no Estado Espanhol? Nom, nada mais lonxe da realidade. Aquí todo está bem, sempre que nom te metas coa monarquia, esa pseudo instituçom que às veces sae nas novas nalguma regata ou calquera cousa así. Hoxe um xuiz da audiência nacional secuestrou a portada de "El Jueves" porque iso de se meter coa realeza nom é de persoas de bem e no Estado Espanhol só há persoas de bem que nom querem mirar essas cousas así que nada de publicaçom da revista. Mas para iso está a liberdade de expressom na web 2.0.


¿Libertad de expresión en el Estado Español? No, nada más lejos de la realidad. Aquí todo está bien, siempre que no te metas con la monarquía, esa pseudo institución que a veces sale en las noticias en alguna regata o cualquiera cosa así. Hoy un juez de la audiencia nacional secuestró la portada de "El Jueves" porque eso de meterse con la realeza no es de personas de bien y en el Estado Español sólo hay personas de bien que no quieren ver esas cosas así que nada de publicación de la revista. Pero para eso está la libertad de expresión en la web 2.0.

P.D. Inxúrias à coroa? Nacho Escolar atopou algumas que merecem mais ese nome. Se se trata de defender a instituçom...


P.D. ¿Injurias a la corona? Nacho Escolar encontró algunas que merecen más ese nombre. Si se trata de defender la institución...

2 comentários:

  1. É incrible que no século XXI aínda teñamos que soportar unha mornarquía governando a xefatura do Estado, pero aínda peor que iso é que non poidamos rir dela, facer burla ou sinxelamente criticalos... É patético. Abaixo a mornarquía e viva a democracia e a libertade de expresióN!

    ResponderExcluir
  2. Completamente de acordo. O que demonstraria uma saudável vida política neste pais seria podermos burlar dos poderes dirixentes sem que a liberdade de expressom fora coartada co visto e prace da lei. Demonstra a verdadeira situaçom no Estado Espanhol, para que logo critiquem países "totalitários"... Pode-se estar ou nom de acordo coa caricatura, mas nom co direito de se expressar livremente.

    ResponderExcluir