sexta-feira, setembro 07, 2007

Xunta da Galiza de esquerdas?

Atopando personaxes coma o exsecretário xeral da Vicepresidência, Antonio Losada, um pode-se perguntar se o mudamento do governo na Xunta realmente foi cara à esquerda. Que se pode esperar de governos que contam entre os seus membros de persoas coma este senhor? Polo menos podemos agradecer que renunciara (ou que fora cessado, para o caso é o mesmo). E, a estas alturas, podemos dizer que a Xunta melhora respeito à de Fraga, mas nom muito...

Losada: "No queremos ni un solo plano del vicepresidente en los telexornais"


Encontrando personajes como el exsecretario general de la Vicepresidencia, Antonio Losada, uno se puede preguntar si el cambio del gobierno en la Xunta realmente fue hacia la esquerda. ¿Qué se puede esperar de gobiernos que cuentan entre sus miembros de personas como este señor? Por lo menos podemos agradecer que renunciara (o que fuera cesado, para el caso es lo mismo). Y, a estas alturas, podemos decir que la Xunta mejora respecto a la de Fraga, pero no mucho...

Losada: "No queremos ni un solo plano del vicepresidente en los telexornais"

Nenhum comentário:

Postar um comentário