sábado, janeiro 19, 2008

Como entender a política dos Estados Unidos?

Si, é muito difícil. Ainda lembro a completa perplexidade da sociedade política europeia cando Bush ganhou ha xa catro anos. Ademais, malia que nese momento vinha dende México, um pais mais achegado aos gringos, para min tamén foi um resultado desconcertante.
Por uma banda, é certo que boa parte da sociedade dese pais é muito ignorante, por mais que a dereita europeia considere esta afirmaçom como antiestadounidense. Nembargantes, ha muitos outros factores a ter em conta e, para fazer-vos uma idea, polo menos xeral, da complexa situaçom política dese pais, recomendo-vos ler este interesante (ainda que longo, mas paga a pena) artigo de Vicenç Navarro, gran conhecedor da política dese pais. Muito interesante, sobre todo para comprender um pouco a importáncia das primárias, antes das eleçóns presidenciais de novembro.


Si, es muy difícil. Todavía recuerdo la completa perplejidad de la sociedad política europea cuando Bush ganó hace ya cuatro años. Además, a pesar de que en ese momento venía desde México, un país más cercano a los gringos, para mí también fue un resultado desconcertante.
Por un lado, es cierto que buena parte de la sociedad de ese país es muy ignorante, por más que la derecha europea considere esta afirmación como antiestadounidense. Sin embargo, hay muchos otros factores a tener en cuenta y, para que se hagan una idea, por lo menos general, de la compleja situación política de ese país, les recomiendo leer este interesante (aunque largo, pero vale la pena) artículo de Vicenç Navarro, gran conocedor de la política de ese país. Muy interesante, sobre todo para comprender un poco la importancia de las primarias, antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

Nenhum comentário:

Postar um comentário