sábado, agosto 11, 2007

Young Folks

Com esta cançom nom há dia a bondo malo como para nom sorrir e pensar em todo o bo que há nas cousas mais sinxelas da vida. Só cómpre fazer uma cousa: silvar a tonada e sair a dar uma volta. Peter, Björn & John iluminam o inverno mais fechado.


Con esta canción no hay día suficientemente malo como para no sonreír y pensar en todo lo bueno que hay en las cosas más sencillas de la vida. Sólo hace falta hacer una cosa: silbar la tonada y salir a dar una vuelta. Peter, Björn & John iluminan el invierno más cerrado.


Nenhum comentário:

Postar um comentário